NOVA KOLEKCIJA 2023

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

O politici zaštite osobnih podataka


Namjera politike zaštite osobnih podataka je obavjestiti korisnike online stranica poduzeća  ekstrastil sa namjerama i osnovom za obradu osobnih podataka, te pravima korisnika na tom području. Pošto u poduzeću Ekstrastil poštujemo vaše pravo do privatnosti i uvjek nastojimo osigurati najvišu razinu sigurnosti podataka se politikom o zaštiti osobnih podataka obavezujemo, da prikupljeni podaci neće biti dani na uvid trećim osobama te da ćemo vaše osobne podatke koristiti isključivo za potrebe prodajnih aktivnosti u našim online trgovinama. Podatke ćemo koristiti u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ - Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR).


Upravitelj osobnih podataka

Upravitelj vaših osobnih podataka je Ekstrastil, Stanislava Horvat s.p.


Svrha i osnova za obradu osobnih podataka

Svi osobni podaci koje nam povjerite će biti korišteni isključivo za namjeru za koju su bili pridobiveni. U poslovnim procesima poduzeća postoji mogučnost da ćemo vaše podatke obraditi i za drugu namjeru, no u tom slučaju ćemo vas prethodno obavjestiti i zatražiti vašu izričitu suglasnost.

 

Opseg prikupljanja osobnih podataka


Svaki posjet našim online trgovinama automatski bilježi dnevnu datoteku koja sadrži vrijeme i datum pristupa stranici, vrstu preglednika, vrstu uređaja i trenutni IP broj koji identificira uređaj koji pristupa našim web stranicama. Te podatke obrađujemo isključivo u svrhu vođenja statistike o posjeti u našim online trgovinama te ih ne povezujemo s ostalim informacijama koje nam posredujete tijekom postupka kupnje.

Prilikom predaje narudžbe bilježimo i pohranjujemo podatke koje korisnici unose u online trgovini kao i IP adresu uređaja kojim pristupate našem serveru u trenutku dodjele narudžbe. Iznimka je predaja narudžbe putem telefona gdje IP adrese nema, odnosno se zapisuje IP adresa službenog računala poduzeća  ekstrastil preko kojeg podatke upišemo umjesto vas.

 

Prijenos osobnih podataka trećim osobam


Osobni podaci se mogu prenositi trećim osobama samo u slučajevima kada to primjenjuje mjerodavni zakon, temeljem ugovora sklopljenih s vanjskim izvođačima ili na temelju vašeg izričitog pristanka.

Vaši osobni podaci bit će proslijeđeni sljedećim korisnicima:

Dostavna služba - posreduju se osobni podaci koje je unio korisnik prilikom predaje narudžbe za potrebe isporuke i obavještavanja o statusu pošiljke ili namjeri dostave.

Održavatelj platforme za slanje E-novosti - vaš e-mail, ime i prezime koje ste prilikom prijave na E-novosti upisali se prosljeđuju održavatelju koji nema izravan pristup vašim podacima.

 

Način zaštite vaših osobnih podataka


Osobni podaci koje korisnici unose u obrasce u online trgovini prenose se na server putem sigurne HTTPS-veze. Server je također opremljen s raširenim certifikatom - Extended Validation SSL. Extended Validation SSL je certifikat u kojem izdavatelj certifikata detaljno provjerava organizaciju odnosno poduzeće  ekstrastil koje se nalazi iza domene. Online stranica zaštićena raširenim SSL-om ima prilikom posjete zelenu traku gdje se nalazi njena adresa, što je znak najvišeg standarda internetske sigurnosti.

Korisničke lozinke koje korisnici sami određuju prilikom stvaranja svojeg korisničkog računa su šifrirane kontrolnom vrijednošču MD5, koja je izračunata iz lozinke i dodatnog jedinstvenog skupa stečenog iz drugih korisničkih podataka. Vaša lozinka administratoru baze podataka nije vidljiva jer MD5 128-bitna komprimirana vrijednost nema mogučnost prikaza niza znakova koje je korisnik unio kao lozinku.

Osobne podatke pohranjujemo u elektronskom obliku. Računalni sustav je zaštićen naprednim tehničkim i organizacijskim mjerama koje sprečavaju manipuliraciju, neovlašteno otkrivanje ili pristup vašim osobnim podacima.

Nakon prestanka potrebe po čuvanju podataka, to je po ispunjenju svrhe za koju su podaci bili prikupljeni, ili prilikom vašeg otkaza, vaše osobne podatke u roku od 15 dana, nepovratno i trajno izbrišemo.

 

Razdoblje pohrane osobnih podataka


Vaše podatke ćemo čuvati koliko god je to potrebno kako bismo vam pružili odgovarajuće uslove za  za kupnju u našim online trgovinama. Vaše podatke ćemo pohraniti i upotrijebiti ih ako je to potrebno za ispunjenje naše zakonske obaveze ili rješavanje eventualnih nesporazuma.

 

Prava korisnika u vezi s obradom osobnih podataka


Extrastil pruža korisnicima mogućnost ostvarivanja svojih prava, osobito prava na pristup osobnim podacima te ispravljanje ili brisanje osobnih podataka te ostvarivanje prava na prigovor. Korisnik može podnijeti zahtjev na temelju tih prava putem kontakta koji je naveden u online trgovini poduzeća.

Korisniku koji je vlasnik osobnih podataka mora poduzeće ekstrastil u bilo kojem trenutku omogučiti:

·         ispravljanje netočnih osobnih podataka o njemu ili dopunu nepotpunih osobnih podataka;

·         omogućiti pravo ograničiti korištenje;

·         omogućiti pravo na prigovor na obradu;

·         omogućiti pravo na brisanje osobnih podataka (tj., pravo na zaborav);

·         omogućiti pravo na prenosivost podataka te mu podatke posredovati u obliku koji se općenito koristi i koji se može strojno čitati ili podatke izravno posreduje drugom upravitelju;

·         omogućiti pravo opozvati pristanak, ako se osobni podaci obrađuju se na temelju suglasnosti, pri čemu opoziv pristanka ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je bila je provedena prije opoziva;

·         te mu posredovati dodatne informacije o pravima na žalbu nadležnom nadzornom tijelu.

Na zahtjev korisnika, vlasnika osobnih podataka, ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku odnosno najkasnije u zakonsko pretpisanom roku.

 

Valjanost politike zaštite osobnih podataka


Politika zaštite osobnih podataka vrijedi i koristi se od 25. svibnja 2018. godine.

 ,