NOVA KOLEKCIJA 2024

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

UVJETI POSLOVANJA PODUZEĆA Ekstrastil,Horvat Stanislava s.p.


1. OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Online trgovina informacijski je sustav posvećen predstavljanju i prodaji proizvoda za korisnika.
Opći uvjeti poslovanja online trgovine Extrastil.hr, u vlasništvu poduzeća Ekstrastil,Horvat Stanislava s.p. pripremljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o elektroničkoj trgovini i međunarodnih kodova za e-trgovinu. Opći uvjeti poslovanja obuhvaćaju funkcioniranje online trgovine, korisnička prava i poslovni odnos između davatelja i kupca . Savjetujemo vam da prije upotrebe stranice online trgovine pažljivo pročitate opće uvjete poslovanja.


2. UPRAVITELJ ONLINE (WEB) TRGOVINE  

Horvat Stanislava s.p.
Ul. 8 februarja 31
2204 Miklavž na dravskem polju
SI26513340
Matični broj: 6260896000
Registerski broj: 316-07-05593-2012
Upisnik: Ajpes Maribor
Tvrtka je obveznik PDV-a
Tel.: +386 59 027 096
e-mail adresa: [email protected]

Poduzeće je upisano u poslovni registar Republike Slovenije AJPES dana 26.8.2014 sa registarskim brojem 31607055932012. ID broj za PDV je SI26513340, poduzeće je obvezano za plaćanje PDV. 


3. KORISNICI ONLINE TRGOVINE

Korisnik je fizička osoba koja koristi sustav online trgovine. U online trgovini korisnik se može prijaviti samo kao fizička osoba. Za pravne osobe, koje žele poslovati s nama, neophodno je da se obrate našoj komercijalnoj službi na e-mail adresu [email protected] 
Fizička osoba je isključivo samo onaj registrirani korisnik koji stječe ili koristi robu u svrhe izvan zanata ili profitne djelatnosti. Za kupce koji su fizičke osobe iz ovoga paragrafa valjaju odredbe iz Zakona o zaštiti potrošača .
Poduzeće Ekstrastil,Horvat Stanislava s.p.i korisnici uređuju međusobne obveze kod kupnje putem online trgovine na osnovu ovih općih uvjeta.

4. REGISTRACIJA

Kod upisa u online trgovinu posjetitelj stječe/stvori korisničko ime koje je jednako njegovoj e-mail adresi ili imenu kojeg sam odredi u svom profilu i lozinku koju isto sam stvori. Korisničko ime i lozinka korisnika nedvosmisleno definiraju i povezuju sa ispunjenim podacima. Prije upotrebe online trgovine mora posjetitelj  potvrditi identitet unesenih podataka odabirom linka u e-mail poruci koju automatski dobiva nakon registracije. Nakon potvrde posjetitelj postaje korisnik s korisničkim imenom i lozinkom, sa kojima prilikom svakog posjeta online trgovine može pristupiti svom računu ili stječe pravo na kupnju .


5. CIJENE I VALJANOST PONUDE 
Sve cijene navedene su u kunama i uključuju porez od 25% na dodanu vrijednost (PDV). Prilikom kupnje valjaju cijene u trenutku potvrđivanja narudžbe. Cijene navedene u online trgovini ne uključuju troškove poštarine. Zadržavamo si pravo dnevnih promjena cijena u našoj online trgovini prije prethodnog upozorenja.


6. VALJANOST AKCIJSKE PONUDE
Rokovi valjanosti akcijskih ponuda su navedeni kod samih akcijskih ponuda.


7. AŽURNOST PODATAKA

Poduzeće brine za što bolju ažurnost i vjernost podataka, koji su napisani na internetskoj stranici. Unatoč tomu karakteristike proizvoda, vrijeme isporuke i cijena mogu se promijeniti, tako da postoji mogućnost, da poduzeće ne uspije istovremeno sa promjenom popraviti podate na internetskoj stranici. U takvom slučaju kupac će biti obaviješten, isto tako će mu biti omogućen i raskid ugovora ili promjena sa garancijom plaćanja primarne cijene naručenog artikla.

 

8. KAKO KUPOVATI U EXTRASTIL.HR

Internetska kupnja je dostupna 24 sata dnevno i svaki dan u godini. Dostupni proizvodi su raspoređeni po kategorijama, korisnik odabira i odda narudžbu u internetski trgovini.
Na početku kupovine nije potrebna registracija. 
  

Postupak kupovine je sljedeći: 

U ponudi pronađite proizvode koje želite. Pretragu proizvoda možete napraviti  koristeći pretraživački trak koji se uvijek nalazi na vrhu stranice. Kliknite na proizvod kako biste vidjeli njegov opis. 
Jednom kada ste provjerili cijenu i raspoloživost, proizvod dodajete u košaricu klikom na "Stavi u košaricu." Automatski ćete biti prebačeni na pregled vaše košarice, nakon čega možete odabrati želite li nastaviti s plaćanjem ili se možete vratiti kako biste i dalje mogli pregledavati artikle iz ponude. U pregledu košarice možete mijenjati količinu proizvoda koje ste odabrali, te u slučaju da niste zadovoljni svojim odabirom možete isprazniti košaricu klikom na "Isprazni košaricu."
Kad završite odabir proizvoda, proslijedite proces kupovine tako da kliknete "NASTAVI PREMA BLAGAJNI" Otvorit će se vam okno gdje u 1 koraka unijete podatke o kupcu, adresi za slanje, načinu plaćanja i eventualne bilješke. POTVRDI NARUDŽBO." 

Ako ste  slijedili ove korake, na e-mail će vam stići potvrda narudžbe koju svakako čuvajte. U tom se e-mailu nalaze svi detalji o vašoj narudžbi kao i njena šifra. Također su kupcu sveobuhvatne informacije o sadržaju i statusu narudžbe uvijek dostupne u online trgovini unutar odjeljka MOJ RAČUN. 

U slučaju potrebe po promjeni ili poništenju već oddane narudžbe, pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, ili vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije na e-mail adresu: [email protected], telefonom ili preko društvenih mreža. Također smo vam na istim kontaktima na raspolaganje za sva dodatna pitanja.


9. TEHNOLOŠKA SREDSTVA KOJA OMOGUČAVAJU OTKRIVANJE I ISPRAVLJANJE POGREŠAKA PRIJE ODDAJE NARUDŽBE

Grafički korisnički umjesnik omogućava kupcu da prije oddaje narudžbe jednostavno i bez problema: 
- Vidi i pregleda artikle, koje je odabrao i dodao u košaricu;
- Vidi i pregleda cijenu pojedinačnog artikla te ukupno cijenu svih odabranih artikala;
- Promjeni odabranu količinu svakog artikla i izračuna se nova cijena odabranih artikala;
- Uklanja artikle, koje ne želi kupiti, iz košarice;
- Promjeni odabrani način dostave artikala;
- Promjeni odabrani način plaćanja artikala;
- Pregledava i potvrđuje pojedinačne promjene.

Detaljne upute o postupku kupnje su dostupne u podnožju web stranice u rubrici KAKO KUPOVATI U EXTRASTIL.hr.


10. OTKAZ NARUDŽBE I POVRAT ROBE 
Kupac ima pravo, ne navodeći razlog, vratiti kupljenu robu u roku 14 dana.  Rok počinje teći od datuma isporuke, tj. datuma za osobno preuzimanje pošiljke.
Da bi ostvario pravo na raskid ugovora, kupac mora poduzeću dostaviti obavijest. Kupac to napravi tako da  javi svoju namjeru putem e-maila, osobno ili telefonom. Svaki od tih načina se smatra kao pravi način za raskid ugovora.
Ako je kupac robu već primio i odustane od ugovora, onda mora robu netaknutu i u jednakoj količini poslati natrag poduzeću u roku 14 dana od dana obavijesti, osim ako je roba uništena, neispravna, izgubljena ili je količina smanjena bez greške kupca. Kupac sam nosi troškove povratka. Povratku robe obvezno je priložiti kopiju originalnog računa, kojeg kupac dobiva u paketu zajedno sa robom.
Poduzeće vraća svotu kupovine za vraćeni artikl na isti način kao što ga je on primio. Na primjer plaćanje putem kreditne kartice trgovac vrača na bankovni račun kupca. U primjeru bankovnog transfera se kupcu vrati novac na tradicionalni bankovni račun. Kod plaćanja pouzećem se kupcu novac vraća na bankovni račun kupca, osim ako kupac izričito ne zatraži korištenje drugih sredstava plaćanja te kod toga ne snosi nikakve troškove. Poduzeće vraća svotu kupovine kupcu u roku 14 dana od dana primitka obavijesti o raskidu ugovora ili u trenutku primitka vraćene robe.

Vrlo jednostavno možete cipele vratiti, moguća je i povrata novca.

Poštovani kupci, ukoliko paket želite vratiti, molimo da ga pošaljete na adresu: Trgovina Extrastil, ulica Eve Lovše 1, 2000 Maribor, Slovenija
Za što jednostavnije slanje paketa posjetite stranicu www.paket.hr te kroz nekoliko koraka izradite paketnu naljepnicu. Poštarinu možete platiti i karticama Visa, Mastercard i Maestro!

U paket priložite broj računa, na koji  želite da Vam izvršimo povrat novca. Povrat novca ćemo izvršiti odmah po primitku paketa.


11. ZAMJENA ROBE

Kupac ima pravo da u roku 14 dana nakon primanja pošiljke poduzeću pošalje pisanu obavijest da mu kupljena roba ne odgovara te je želi mijenjati za istu (zamjena veličine) ili drugu robu i to na e-mail adresu [email protected]
Zamjena artikla.

Imate cipele br.37 koje želite zamijeniti za br.38 ili br.36? Jednostavno nam napišite e-mail i recite da želite promijeniti cipele za veći-manji broj ili bilo koji drugi model.

Molimo da paket pošaljete na adresu: Trgovina Extrastil, ulica Eve Lovše 1, 2000 Maribor, Slovenija

Zamjena je moguća do 14 dana nakon što je paket primljen.


12. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj/poduzeće odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422). Poduzeće odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Poduzeće odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Poduzeće ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. Materijalni nedostatak postoji:
1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet, 
2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata poduzeću ili mu je morala biti poznata
3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane
4. kad je poduzeće predalo stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti
5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave poduzeća, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.)
Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako poduzeće nije znalo niti moralo znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor. Poduzeće ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Poduzeće odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike. 

Nedostatak na proizvodu, ako je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi u roku od 6 mjeseci od dana kupnje, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon 6 mjeseci od dana kupnje, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana kupnje, troškove vještačenja snosi trgovac ili kupac, ovisno o rezultatu vještačenja.

Horvat Stanislava s.p.. ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Horvat Stanislava s.p.. odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.


13.     NAČINI PLAĆANJA
Za naše kupce omogućili smo više načina plaćanja u online trgovini:
- plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja 
- plaćanje virmanom/bankovnom uplatnicom potrebno je izvršiti na naš transakcijski račun (podatke potrebne za izvršenje uplate možete naći kod zaključne narudžbe i u e-mail obavijesti koju dobijete poslije oddaje narudžbe) u roku 3. radnih dana od narudžbe. Proces isporuke počinje kada evidentiramo uplatu u našem sustavu. U primjeru neplaćanja u dogovorenom roku vaša narudžba će biti stornirana. 
- plaćanje unaprijed kreditnom karticom – u trećoj fazi narudžbe otvara se novi tzv. online prozor gdje upišete podatke o kreditnoj kartici i završite narudžbu. Na kartici se ne naplaćuje novac prije otpreme robe. Za kartično plačanje se koristi PayWiser. .
Kupoprodajni ugovor (narudžba) je hranjena u elektroničkom obliku na serveru vlasnika online trgovine i tako kupcu dostupna 24 sata na dan u njegovom korisničkom profilu u rubrici MOJ RAČUN. 


14. IZDAJA RAČUNA
Nakon završetka kupnje, poduzeće šalje kupcu e-mail sa porukom o potvrdnji kupnje koja se također primjenjuje kao račun. U slučaju osobnog preuzimanja robe kupac prima tiskani račun za kupljenu robu kod samog preuzimanja.
Račun sadrži cijenu i troškove u vezi s kupnjom te obavijest o pravu raskida ugovora i odgovornosti za materijalne nedostatke.

 

15. ROK DOSTAVE 

Rok dostave počinje teći u 17. sati na dan, kad ste na e-mail adresu dobili obavijest o oddaji narudžbe. Za artikle na lageru dostava traje 2-5 radnih dana. U primjeru duljega dostavnog roka ćemo vas o tome obavijestiti na vašu e-mail adresu ili telefonski. Narudžbe, koje stignu u subotu, nedjelju ili za vrijeme blagdana, bit će poslane prvi idući radni dan. 

U primjeru plaćanja bankovnom uplatnicom, kreditnom karticom ili Pay Palom proces isporuke počinje kada evidentiramo uplatu u našem sustavu. U praksi je postupak sljedeći:  Pakete šaljemo putem GLS Slovenije i GLS Hrvatske pošte od ponedjeljka do petka u 15. sati. Sve narudžbe, naručene poslije 8. sati ujutro, bit će poslane idući radni dan.
 

16. DOSTAVA ROBE
Robu, naručeno u online trgovini dostavlja naš partner Gls Croatia. Dostava se izvršava na adresu, koju ste naveli prilikom narudžbe. Dostava se izvršava ponajviše u prijepodnevnom vrijemenu, zato je preporučljivo, da kod narudžbe navedete onaj naslov za dostavu, gdje ćete se nalaziti prijepodne – dostava se može izvršiti i na radno mjesto. Ako dostava nije uspješna ili vas za vrijeme dostave nema na adresi, koju ste naveli prilikom narudžbe, dostavljač će vam pustiti obavijest, a Vi možete paket preuzeti na najbližoj pošti ili ih pozvati i dogovoriti se za novu dostavu. Savjetujemo Vam da prilikom narudžbe odredite i telefonski broj na kojeg Vas možemo nazvati u primjeru da je paket većih dimenzija.


17. TROŠKOVI DOSTAVE

Cijene, određene u online trgovini ne uključuju poštarine, koja za Hrvatsku iznosi 24,90 HRK za pošiljku. 
Ako svi naručeni proizvodi nisu isporučeni u jednoj pošiljci, troškove naknadne dostave u cijelosti snosi poduzeće. Rizik transporta preuzima poduzeće. Svako oštećenje robe ili kvantitativni nedostatak kupac mora prijaviti poduzeću u roku od 8 dana od dana primitka robe na kontaktnu e-mail adresu.


18. SIGURNOST
Poduzeće koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranu osobnih podataka, narudžbi i plaćanja. Za sigurnost je odgovoran i kupac, i to na način da se pobrine za sigurnost svog računala.


19. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Ekstrastil,Horvat Stanislava obavezuje se pružati zaštitu osobnim podatcima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podatci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podatci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici poduzeća odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. 

 

20.  KOMUNIKACIJA
Reklamne elektroničke poruke moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke a pošiljač jasno vidljiv. Ako kupac ne želi primati reklamne poruke, poduzeće će to bezuvjetno poštivati. Hrvatski jezik je jezik komunikacije.


21. PRIGOVORI

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, poduzeće omogućuje svim kupcima da svoje prigovore upute putem pošte na adresu Horvat Stanislava s.p.., Ul 8 februarja 31, 2204 Miklavž, Slovenija, odnosno putem elektroničke pošte na adresu [email protected]. Poduzeće će u roku od pet dana obavijestiti kupca o zaprimljenom prigovoru te mu priopćiti koliko dugo će se rješavati njegov prigovor. Poduzeće će učiniti sve što je moguće da se bilo kakvi sporovi rješavaju mirnim putem. Nadležnost suda određuje se prema mjestu gdje kupac ima boravište. 
   

22. AUTORSKA PRAVA
Sve slike, logotipi, opisi proizvoda i materijal objavljen u online trgovini Extrastil.eu su zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno korištenje ili prosljeđivanje na druge medije nije dozvoljeno te je protuzakonito. Kopiranje, korištenje ili umnožavanje je moguće samo uz pismenu suglasnost.